SPORTKINESITHERAPIE


Sportkinesitherapie omvat zowel preventie als behandeling van sportgerelateerde letsels. Binnen deze therapie gaat het om behandelen, trainen, begeleiden en adviseren van de patiënt, deze begeleiding gebeurt individueel en sportspecifiek.