PSYCHOMOTORIEK

Doel van de therapie verschilt per kind, afhankelijk van wat er uit de onderzoeken naar voor komt wordt er gewerkt aan:

problemen met grove en fijne motoriek
• moeilijkheden met oog-handcoördinatie
• concentratieproblemen
• evenwichtsproblematiek
• onvolledig lichaamsbesef
• lateralisatieproblemen
• tekorten bij de ruimtelijke oriëntatie – tijdsbeleving
• DCD (handelings- en constructieve dyspraxie-coördinatieproblematiek)
• ADHD (aandacht-overbeweeglijkheid)
• ASS (autisme)

Deze behandeling is belangrijk om

• het bewegen te optimaliseren en er plezier aan te beleven
• minder moeite te hebben met de schoolse vaardigheden: o.a. gymnastiek, schrijven, lezen, rekenen
• het zelfvertrouwen te vergroten
• het spelen met andere kinderen (te leren)

Kan een opstapje zijn naar een sportvereniging