LYMFEDRAINAGE


De manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren, overtollig vocht en metabole afvalstoffen via de lymfebanen af te voeren, de immuniteit (weerstand) te verhogen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

Bij de manuele lymfedrainage wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen.

Deze techniek biedt goede resultaten bij o.a. mastectomie, posttraumatisch oedeem, lymfoedeem en sommige acute inflammatoire aandoeningen.

De lymfamat is een mechanisch toestel dat aangewend wordt na een diepe veneuze thrombose van een lidmaat, na vaatoperaties of als aanvulling op de manuele lymfedrainage.