CARDIALE REVALIDATIE


Cardiale revalidatie is het weer opbouwen van een goede fysieke conditie bij patiënten met een verhoogd risico op hartproblemen of na een hartincident. Bij ons gebeurt dit via een individueel aangepast oefenschema dat we opstellen in nauw overleg met uw behandelende geneesheer en waarbij rekening gehouden wordt met de inspanningscapaciteit van de patiënt en de maximale hartslag.

Zo’n oefenschema bestaat uit progressief opgebouwde kracht- en mobiliteitsoefeningen.

Cardiale revalidatie kan ook preventief voor een geplande operatie aangevat worden. Op die manier is het lichaam préoperatief al in een betere fysieke conditie, waardoor het herstel na de operatie vlotter verloopt.